Kontakt

LSI Software SA

Dział handlowy – tel.: 42 680 80 00 w. 1200
Serwis oprogramowania – tel. 42 680 80 00 w. 1110
Serwis sprzętowy – tel. 42 680 80 00 w. 1180
mail: info@lsisoftware.pl
Zgłoszenie awarii serwisowej

Jeśli wypełnisz formularz,

skontaktujemy się jak najszybciej • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celach marketingowych

  i jednocześnie rozumiem, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LSI Software spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000059150, NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449. • Wyrażam zgodę na przekazywanie przez LSI Software S.A. moich danych osobowych innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej LSI Software w celach marketingowych.

  Rozumiem, że podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia. • Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych

  w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi i pozostałych spółek z grupy kapitałowej LSI Software. • Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi komunikatów marketingu bezpośredniego

  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo Telekomunikacyjne.

*Wymagane

Dane rejestrowe spółki:

LSI Software SA
ul. Przybyszewskiego 176 / 178, 93-120 Łódź
NIP: 725-16-97-775
Sąd rejestrowy: Łódź – Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł